Позив за подношење обавезујућих понуда за уговарање дугорочног транспорта природног гаса у капацитету изузетом на основу Решења о изузећу новог интерконектора за природни гас (Коначно решење о изузећу)

Питања Понуђача у Обавезујућој фази

Јавни позив за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета

Uvac