30.04.2018

Укупни резултати испитивања интересовања тржишта прикупљени у складу са правилима поступка (понуде примљене до 15.04) су објављени од стране Гастранса

16.04.2018.

Окончана необавезујућа фаза маркет теста

Гастранс обавештава заинтересоване стране да је 15.04.2018. године истекао рок за достављање необавезујућих понуда по Јавном позиву за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета и истовремено се захваљује свима који су необавезујуће понуде доставили. Збирни коначни резултати ће бити објављени најкасније 30. априла 2018. године, а учесници који су доставили понуде ће бити обавештавани и свим даљим корацима.

6. март 2018

Дана 05. марта 2018. године објављен је јавни позив за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета будућег гасовода привредног друштва ГАСТРАНС друштво са ограниченом одговорношћу Нови Сад, и у следећим гласилима:

 

  1. У домаћем штампаном гласилу – Службени гласник Републике Србије број 16/2018 од 05. марта 2018. године

 

  1. У стручном иностраном гласилу – World Pipelines, издање за март:

 

  1. Електронска верзија издања за март је доступна на:

http://publications.worldpipelines.com/flip/world-pipelines/2018/March/p3h1aa.html#38

 

  1. Јавни позив је објављен и на вебсајту World Pipelines:

https://www.worldpipelines.com/business-news/05032018/gastrans-invites-non-binding-bids-for-reservation-of-capacities-for-natural-gas-pipeline/

 

  1. Информација о објављивању јавног позива у часопису World Pipelines је објављена и на њиховом твитер налогу:

https://twitter.com/WorldPipelines/status/970698186368143360

 

  1. Као и на фејсбук страници World Pipelines:

https://www.facebook.com/WorldPipelines/

05.март 2018

ГАСТРАНС је објавио Јавни позив за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета, у складу са Одлуком о начину и роковима испитивања интересовања тржишта за коришћење будућег инфраструктурног објекта друштва ГAСТРАНС д.о.о. Нови Сад донетом од стране АЕРС.

 

Текст Јавног позива је доступан на следећем линку: www.gastrans.rs/market_test.

09. фебруар 2018.

САВЕТ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О НАЧИНУ И РОКОВИМА ИСПИТИВАЊА ИНТЕРЕСОВАЊА ТРЖИШТА ЗА КОРИШЋЕЊЕ БУДУЋЕГ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОБЈЕКТА

 

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС) је на седници одржаној 9. фебруара 2018. године донео Одлуку о начину и роковима испитивања интересовања тржишта за коришћење будућег инфраструктурног објекта друштва ГAСТРАНС д.о.о. Нови Сад.

 

Одлука Савета АЕРС може се преузети на сајту АЕРС, на следећем линку: http://www.aers.rs/FILES/Odluke/2018-02-09_Gastrans-Odluka%20Saveta%20AERS.pdf.

 

 

  1. фебруар 2018.

 

ГАСТРАНС ПОДНЕО АГЕНЦИЈИ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАХТЕВ ЗА ИЗУЗЕЋЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 288. ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТИЦИ

 

ГAСТРАНС д.о.о. Нови Сад поднео је 2. фебруара 2018. године Агенцији за енергетику Републике Србије (АЕРС) захтев за изузеће у складу са чланом 288. Закона о енергетици Републике Србије који се односи на цео инфраструктурни објекат за природни гас – нови гасовод који ће ићи кроз Републику Србију и повезивати бугарски и мађарски национални транспортни систем.

 

Чланом 288. Закон о енергетици су у законодавство Republike Srbije пренета правила о изузећу прописана тзв. „Трећим пакетом“ прописа Европске уније о заједничким правилима унутрашњег тржишта енергије.