GASTRANS društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Sad

Адреса: Народног фронта 12, 21000 Нови Сад

Матични број: 20785683

Датум оснивања: 28.11.2011

ПИБ: 107350223

 

Пословно име: GASTRANS društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Sad

Скраћено пословно име: GASTRANS d.o.o. Novi Sad

 

Шифра делатности: 4950

Назив делатности: Цевоводни транспорт

 

Подаци о оснивачу: SOUTH STREAM SERBIA AG, Швајцарска

 

Подаци о рачуну: 160-0000000004473-43

 

Број телефона: (+381) (0)21  210-13-21

E-маил:  office@gastrans.rs