Mapa

КОНТАКТ

GASTRANS d.o.o.
Ул. Народног фронта 12 Нови Сад
office@gastrans.rs
Контакти за медије press@gastrans.rs
www.gastrans.rs
Матични број: 20785683
Датум оснивања: 28.11.2011
ПИБ: 107350223
Шифра делатности: 4950
Назив делатности: Цевоводни транспорт
Подаци о оснивачу: SOUTH STREAM SERBIA AG, Швајцарска
Подаци о рачуну: 160-0000000004473-43