ЕКОЛОШКА ОДГОВОРНОСТ

Обавезе компаније у области заштите животне средине:

  • У приоритетне задатке GASTRANS d.o.o. у области екологије спада обезбеђивање индустријске и еколошке безбедности изградње магистралног гасовода и експлоатације, очување природне средине у рејонима где су лоцирани објекти гасовода, као и рационално коришћење природних ресурса.
  • Гасовод ће бити изграђен уз примену напредних и доказаних техничких решења, која обезбеђују поштовање еколошких захтева.
  • Процена утицаја на животну средину од стране GASTRANS d.o.o. биће обављена у потпуности у складу с принципима међународног права, као и уз поштовање закона Републике Србије.

Студија о процени утицаја на животну средину за фазу 1 усаглашена Одлуком Министарства заштите животне средине од 16.05.2019 №353-02-727/2019-03.

(информација о томе објављена у новинама „Вечерње новости“ од 19.05.2019.)

Студија о процени утицаја на животну средину за фазу 2 усаглашена Одлуком Министарства заштите животне средине од 26.03.2019 №353-02-331/2019-03.

Студија о процени утицаја на животну средину за фазу 3 усаглашена Одлуком Министарства заштите животне средине од 26.03.2019 №353-02-330/2019-03.

Информација о добијању сагласности за наведене студије (за фазе 2 и 3) објављене у новинама „Вечерње новости“ од 28.03.2019, „Руске слово“ (русински језик) од 05.04.2019, Мagyar szo (мађарски језик) – 04.04.2019, Hlas ludu (словачки језик) – 06.04.2019, Libertatea  (румунски језик) – 06.04.2019.