Начин подношења Номинација за Гас за сопствену потрошњу

У складу са својим обавезама у погледу гаса за сопствену потрошњу утврђеним у тачки 18.5.1 Правила о раду, компанија ГАСТРАНС обавештава своје Кориснике о планираном преласку на нови режим транспорта гаса од 01.10.2021. године који предвиђа сопствену потрошњу гаса на инфраструктури компаније ГАСТРАНС – на компресорској станици и предгревачима на мерним станицама.
Обраћајући се Корисницима који су одлучили да Гас за сопствену потрошњу обезбеде у натури за потребе обезбеђивања услуга транспорта гаса, разумна очекивања компаније ГАСТРАНС у погледу односа потрошње гаса за сопствену потрошњу за период 01.10.2021-31.10.2021 су следећа:

 • X1 (Гас за сопствену потрошњу за рад компресора) – 0.3 ÷ 0.6 %*
 • X2 (Гас за сопствену потрошњу за предгреваче) – 0.01 ÷ 0.03%*
 • КН (разлика између расподељених и потрошених количине Гаса за сопствену потрошњу) – променљиво

* – у случају стварне потрошње гаса за сопствену потрошњу изван наведених граница, корисници морају надокнадити гас за сопствену потрошњу у складу са измереним вредностима, док ГАСТРАНС није одговоран за потрошњу гаса за сопствену потрошњу изван претходно објављеног разумно очекиваног односа потрошње.

С обзиром да тренутно није могуће поднети номинације за гас за сопствену потрошњу дигиталним путем, компанија ГАСТРАНС предлаже својим Корисницима да примене алтернативни приступ како би номинације биле што прецизније и ради избегавања могућих неусаглашености између расподељених и потрошених количина Гаса за сопствену потрошњу.

 1. Компанија ГАСТРАНС ће Корисницима (који су се определили да обезбеде Гас за сопствену потрошњу у натури) сваког дана до 10:00 часова достављати податке за Номинацију за следећи гасни дан у вези са горе наведеним односима – X1, X2 ,КН;
 2. Корисници треба да унесу вредности X1, X2 и КН у табелу за Номинацију и предложене вредности Гаса за сопствену потрошњу ће се појавити приликом Номинације;
 3. Корисници треба да пошаљу Номинацију (НОМИНИТ) у складу са уобичајеним временским распоредом за поступак подношења Номинација;
 4. Компанија ГАСТРАНС ће Корисницима доставити одговор (НОМРЕС) и потврдити Номинацију , укључујући вредности Гаса за сопствену потрошњу , у складу са уобичајеним временским распоредом за поступак подношења Номинација.

Горе наведени приступ ће се примењивати до даљњег.

Накнада за Кориснике који су одабрали да Транспортеру надокнаде трошкове Гаса за сопствену потрошњу ће се обрачунавати по принципима утврђеним у тачки 18. Правила о раду, као и одредбама постојећих Уговора о транспорту природног гаса.

Стопа потрошње Гаса за сопствену потрошњу за јануар 2022

Поред претходно поменутог описа методе номинације за Гас за сопствену потрошњу, ГАСТРАНС обавештава своје Купце о следећем.

Обраћајући се Корисницима који су одлучили да Гас за сопствену потрошњу обезбеде у натури за потребе обезбеђивања услуга транспорта гаса, разумна очекивања компаније ГАСТРАНС у погледу стопе потрошње гаса за сопствену потрошњу за период 01.01.2022-31.01.2022 су следећа:

 • X1 (Гас за сопствену потрошњу за рад компресора) – 0.6 ÷ 0.9 %*
 • X2 (Гас за сопствену потрошњу за предгреваче) – 0.01 ÷ 0.03%*
 • КН (разлика између расподељених и потрошених количине Гаса за сопствену потрошњу) – променљиво

* – у случају стварне потрошње Гаса за сопствену потрошњу ван наведених граница, Корисници су дужни да плате накнаду за Гас за сопствену потрошњу у складу са измереним вредностима, док ГАСТРАНС не сноси одговорност за потрошњу Гаса за сопствену потрошњу изван претходно објављених разумних очекивања у погледу стопе потрошње Гаса за сопствену потрошњу.

Стопа потрошње Гаса за сопствену потрошњу за новембар 2021

Поред претходно поменутог описа методе номинације за Гас за сопствену потрошњу, ГАСТРАНС обавештава своје Купце о следећем.

Обраћајући се Корисницима који су одлучили да Гас за сопствену потрошњу обезбеде у натури за потребе обезбеђивања услуга транспорта гаса, разумна очекивања компаније ГАСТРАНС у погледу стопе потрошње гаса за сопствену потрошњу за период 01.11.2021-30.11.2021 су следећа:

 • X1 (Гас за сопствену потрошњу за рад компресора) – 0.6 ÷ 0.9 %*
 • X2 (Гас за сопствену потрошњу за предгреваче) – 0.01 ÷ 0.03%*
 • КН (разлика између расподељених и потрошених количине Гаса за сопствену потрошњу) – променљиво

* – у случају стварне потрошње Гаса за сопствену потрошњу ван наведених граница, Корисници су дужни да плате накнаду за Гас за сопствену потрошњу у складу са измереним вредностима, док ГАСТРАНС не сноси одговорност за потрошњу Гаса за сопствену потрошњу изван претходно објављених разумних очекивања у погледу стопе потрошње Гаса за сопствену потрошњу.

Поред тога, ГАСТРАНС овим путем обавештава Кориснике који су изабрали да Транспортеру надокнаде трошкове Гаса за сопствену потрошњу на следећи начин. На основу одредби важећег уговора о испоруци Гаса за сопствену потрошњу, стварна цена Гаса за сопствену потрошњу за 4. квартал 2021. године је фиксна и износи 333,64 УСД за 1 000 Сведених кубних метара (сСм3), што је приближно 0,03 ЕУР за 1 кWх. Тачне количине Гаса за сопствену потрошњу које се обрачунавају у сСм3 и кWх на основу параметара топлотне вредности, односно трошкова за гас за сопствену потрошњу који се обрачунавају на основу уговорене цене Гаса за сопствену потрошњу ГАСТРАНСА.

Стопа потрошње Гаса за сопствену потрошњу за децембар 2021

Поред претходно поменутог описа методе номинације за Гас за сопствену потрошњу, ГАСТРАНС обавештава своје Купце о следећем.

Обраћајући се Корисницима који су одлучили да Гас за сопствену потрошњу обезбеде у натури за потребе обезбеђивања услуга транспорта гаса, разумна очекивања компаније ГАСТРАНС у погледу стопе потрошње гаса за сопствену потрошњу за период 01.12.2021-31.12.2021 су следећа:

 • X1 (Гас за сопствену потрошњу за рад компресора) – 2.5 ÷ 4.0 %*
 • X2 (Гас за сопствену потрошњу за предгреваче) – 0.01 ÷ 0.03%*
 • КН (разлика између расподељених и потрошених количине Гаса за сопствену потрошњу) – променљиво

* – у случају стварне потрошње Гаса за сопствену потрошњу ван наведених граница, Корисници су дужни да плате накнаду за Гас за сопствену потрошњу у складу са измереним вредностима, док ГАСТРАНС не сноси одговорност за потрошњу Гаса за сопствену потрошњу изван претходно објављених разумних очекивања у погледу стопе потрошње Гаса за сопствену потрошњу.

Поред тога, ГАСТРАНС овим путем обавештава Кориснике који су изабрали да Транспортеру надокнаде трошкове Гаса за сопствену потрошњу на следећи начин. На основу одредби важећег уговора о испоруци Гаса за сопствену потрошњу, стварна цена Гаса за сопствену потрошњу за 4. квартал 2021. године је фиксна и износи 333,64 УСД за 1 000 Сведених кубних метара (сСм3), што је приближно 0,03 ЕУР за 1 кWх. Тачне количине Гаса за сопствену потрошњу које се обрачунавају у сСм3 и кWх на основу параметара топлотне вредности, односно трошкова за гас за сопствену потрошњу који се обрачунавају на основу уговорене цене Гаса за сопствену потрошњу ГАСТРАНСА.