ЗАШТИТА НА РАДУ

Обавезе компаније у области безбедности и здравља на раду:

У приоритетне задатке GASTRANS d.o.o. у области безбедности и здравља на раду спада обезбеђивање индустријске и противпожарне безбедности на изградњи магистралног гасовода и експлоатације, што подразумева безбедне, здраве и сигурне услове рада за запослене и извођаче радова.

Кроз сталне обуке и развијање свести код запослених о значају безбедности и здрављу на раду и континуираним унапређењем наших резултата рада, тежимо пословању са циљем без повреда на раду запослених.

Послови безбедности и здравља на раду од стране GASTRANS d.o.o. биће обављени у потпуности у складу с принципима међународног права, као и уз поштовање закона Републике Србије.