ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад спроводи набавке у складу са корпоративним прописима заснованим на најбољој глобалној и индустријској пракси, која се базира на принципима отворености, конкурентности и непристрасности.