ГАСТРАНС је објавио отворени захтев за подношење необвезујућих предлога за резервацију капацитета у складу с Одлуком о поступку и року за разматрање тржишног удела учешћа у кориштењу будућег инфраструктурног објекта ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад направљен у АЕРС-у.