Мисија
Изградња и експлоатација магистралног гасовода (интерконектора) с применом напредних достигнућа у гасној индустрији за обезбеђење поузданог, непрекидног и ефикасног транспорта енергије.

Визија
Улагање у развој европске енергетске инфраструктуре, проширење могућности за испоручиоце гаса као најчистије врсте органског горива.
[icon icon=”” position=”icon-center” icon_size=”60″ image=”2363″][/icon]

Отвореност
и транспарентност

[icon icon=”” position=”icon-center” icon_size=”60″ image=”2365″][/icon]

Одговорност према друштву и природи – стратешки приоритет Гастранс

[icon icon=”” position=”icon-center” icon_size=”60″ image=”2366″][/icon]

Искуство стручњака
светске класе

[icon icon=”” position=”icon-center” icon_size=”60″ image=”2367″][/icon]

Сигуран и ефикаса
транспорт гаса