Мисија
Изградња и експлоатација магистралног гасовода (интерконектора) с применом напредних достигнућа у гасној индустрији за обезбеђење поузданог, непрекидног и ефикасног транспорта енергије.

Визија
Улагање у развој европске енергетске инфраструктуре, проширење могућности за испоручиоце гаса као најчистије врсте органског горива.

Отвореност
и транспарентност

Одговорност према друштву и природи – стратешки приоритет Гастранс

Искуство стручњака
светске класе

Сигуран и ефикаса
транспорт гаса