Оператор транспортног система Гастранс доо Нови Сад је у периоду од 06.07.2020 до 30.08.2020. године спровео процес необавезујуће процене тржишне потражње додатног капацитета за тачке интерконекције:

  • ТИ Кирево (БГ) / Зајечар (РС)
  • ТИ Србија
  • ТИ Хоргош (РС) / Кишкундорожма 1200 (ХУ)

У датом року потенцијални корисници система за транспорт гаса нису исказали интересовање за додатним капацитетом на наведеним тачкама интерконекције на основу чега Оператор транспортног система доноси закључак да не постоји заинтересованост тржишта за додатним капацитетима и да се, у складу са тачком 9.3.1 Правила о раду транспортног система природног гаса, обуставља даљи поступак Маркет теста.