Савет Агенције за енергетику Републике Србије (AERS) је 1. октобра 2018. године донео прелиминарну Одлуку о изузећу за нови гасни интерконектор, која компанију GASTRANS d.o.o. Novi Sad ослобађа обавезе да примењује правила приступа трећих страна будућем гасоводу који ће проћи кроз Републику Србију и биће прикључен на бугарски и мађарски национални транспортни систем.

Поступајући по захтеву GASTRANS d.o.o. који је био упућен Агенцији 2. фебруара 2018. године, у складу са добијеним закључком Министарства рударства и енергетике Републике Србије, Савет AERS је ослободио компанију обавезе да примењује регулисане цене и одобрио изузеће од обавеза поделе власништва над производњом и испорукама природног гаса које предвиђа Закон о енергетици.

Овај захтев GASTRANS d.o.o. достављен је Агенцији на основу Закона о енергетици (члан 288), којим је у домаћи закон пренет такозвани „трећи пакет“ из европског закона који регулише општа правила за унутрашње енергетско тржиште.

У складу са Законом (члан 288), AERS је доставио ту одлуку Секретаријату Енергетске заједнице на даље поступање.