Поштована господо,

GASTRANS d.o.o. Нови Сад, регистрован на адреси Народног фронта 12, Нови Сад, Република Србија, матични број 20785683 (у даљем тексту: „Купац“), позива вас да учествујете у Тендерском поступку бр. 65/2023 за набавку следећих партија:

  1. Лот бр. 1 – Гориви гас;
  2. Лот бр. 2 – Гас за оперативно балансирање.

Обим испоруке

Лот бр. 1 – Гориви гас

  1. У периоду од 6.00 1. октобра 2023. до 6.00 1. октобра 2024. Добављач обезбеђује испоруку гаса у максималној количини од 796,800,000 kWh на захтеве Купца.
  2. Максимална дневна количина је 2,177,049 kWh.
  3. Добављач испоручује гас на Виртуелној тачки размене (ВТР) транспортног система GASTRANS.

Лот бр. 2 – Гас за оперативно балансирање

  1. У периоду од 6.00 1. октобра 2023. до 6.00 1. октобра 2024. Добављач обезбеђује испоруку гаса у максималној количини од 139,200,000 kWh на захтеве Купца.
  2. Добављач испоручује / преузима гас на Виртуелној тачки размене (ВТР) транспортног система GASTRANS.

Понуђачи имају право да дају понуду за све Лотове (бр. 1, бр. 2) или само за одређени Лот/Лотове.

Уколико сте заинтересовани за учешће у наведеном тендеру, молимо вас да најкасније до 13.00 (CEST временска зона) дана 18.08.2023. доставите потписано писмо о заинтересованости електронским путем на следећу адресу: dz.shakryl@gastrans.rs; k.ilin@gastrans.rs.

Детаљне инструкције за Понуђаче биће достављене 18.08.2023. само оним Понуђачима који су доставили писмо о заинтересованости.

Преузмите позив за подношење понуда