Поштовани корисници,

GASTRANS d.o.o. Novi Sad, са седиштем на адреси Народног фронта 12, Нови Сад, Република Србија, матични број 20785683 (даље – «GASTRANS»), позива Вас да учествујете у аукцијама за краткорочне капацитете GASTRANS на RBP  платформи:

  • 21.03.2022 – одржава се аукција за краткорочни непрекидни капацитет за гасни месец април 2022;
  • 29.03.2022 – одржава се аукција за комерцијално повратни месечни капацитет за гасни месец април 2022.

Детаљан распоред аукција (CAM NC calendar 2021-2022):

https://www.entsog.eu/capacity-allocation-mechanisms-nc#cam-nc-early-implementation-documents-and-auction-calendar

Линк за платформу RBP:

https://ipnew.rbp.eu/Rbp.eu/#/capacityauction-list

ГАСТРАНС д.о.о. Novi Sad