Поштована господо,

GASTRANS d.o.o. Novi Sad, са регистрованим седиштем на адреси Народног фронта 12, Нови Сад, Република Србија, матични број 20785683 (у даљем тексту „Наручилац“), Вас позива да учествујете у Набавци бр. 51/2022 за следеће предмете набавке:

  1. Партија бр. 1 – Гас за сопствену потрошњу ( гориви гас );
  2. Партија бр. 2 – Гас за балансирање.

 

Обим испоруке

Партија бр. 1 – Гас за сопствену потрошњу ( гориви гас )

  1. У периоду од 6:00 часова 1. октобра 2022. до 6:00 часова 1 октобра 2023. испоручилац ће обезбедити испоруку гаса у максималној количини од 644.140.406 kWh на основу захтева Купца.
  2. Максимална дневна количина износи 1.764.768 kWh.
  3. Испоручилац ће испоручити гас на Виртуелној трговинској тачки (VTP) GASTRANS транспортног система.

 

Партија бр. 2 – Гас за балансирање

  1. У периоду од 6:00 часова 1. октобра 2022. до 6:00 часова 1 октобра 2023. испоручилац ће обезбедити испоруку гаса и преузимање гаса у максималној количини од 123.120.000 kWh на основу захтева Купца.
  2. Испоручилац ће испоручити / преузети гас на Виртуелној трговинској тачки (VTP) GASTRANS транспортног система.

Понуђачи имају право да доставе Понуду за све Партије (бр. 1, бр. 2) или посебно за конкретну Партију/конкретне Партије.

Уколико сте заинтересовани за учешће на горе поменутој Набавци, молимо Вас да најкасније до 13.00 часова (по Средњоевропском летњем времену) 12.08.2022 доставите потписано писмо о заинтересованости електронском поштом на следеће адресе:  l.kravchuk@gastrans.rs и dz.shakryl@gastrans.rs.

Детаљно Упутство понуђачима ће бити достављено 12.08.2022. искључиво оним Понуђачима који су предали писмо о заинтересованости.

С поштовањем,

Андреј Компанијец                                                                                       Душан Бајатовић

Директор                                                                                                         Директор