Поштована господо, GASTRANS d.o.o. Novi Sad, са регистрованим седиштем на адреси Народног фронта 12, Нови Сад, Република Србија, матични број 20785683 (у даљем тексту „Наручилац“), Вас позива да учествујете у Набавци бр. 51/2022 за следеће предмете набавке: Партија бр. 1 …
Више