Фаза 1.

 • Дозвола за припремне радове за фазу 1. издата је 25.04.2019 № 351-02-00087/2019-07;
 • Издавање грађевинске дозволе за фазу 1. планирано је за мај 2019.
 • Издавање дозволе за почетак радова за фазу 1. планирано за јуни 2019.

Фаза 2.

 • Дозвола за припремне радове за фазу 2. издата 29.03.2019 № 351-02-00052/2019-07;
 • Грађевинска дозвола за фазу 2. издата 16.05.2019 № 351-02-00108/2019-07;
 • Дозвола за почетак радова за фазу 2. издата 27.05.2019 № 351-06-00378/2019-07.

Фаза 3.

 • Дозвола за припремне радове за фазу 3. издата 11.04.2019 № 351-02-00066/2019;
 • Грађевинска дозвола за фазу 3. издата 25.04.2019 № 351-02-00084/2019-07;
 • Дозвола за почетак радова за фазу 3. издата 20.05.2019 № 351-06-00371/2019-07.

Фаза 4.

 • Издавање дозволе за припремне радове за фазу 4. планирано је за јули 2019.
 • Издавање грађевинске дозволе за фазу 4. планирано је за август 2019.
 • Издавање дозволе за почетак радова за фазу 4. планирано за август 2019.