ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ТЕНДЕРУ бр. 078/2021

Поштована господо,

GASTRANS d.o.o. Novi Sad, са седиштем на адреси Народног фронта 12, Нови Сад, Република Србија, матични број 20785683 (у даљем тексту “Наручилац”), Вас позива да учествујете на Тендеру бр. 078/2021 за следеће предмете:

 1. Лот бр. 1 – Гориви гас;
 2. Лот бр. 2 – Услуге оперативног балансирања гаса;
 3. Лот бр. 3 – Гас за комерцијално балансирање.

Обим услуга/испоруке

Лот бр. 1 – Гориви гас

 1. У периоду од 06:00 часова октобра 2021. до 06.00 часова 1. октобра 2022. испоручилац је дужан да обезбеди испоруку гаса у максималној количини од 8.500.000 kWh у складу са захтевом Наручиоца.
 2. Максимална дневна количина износи100 kWh.
 3. Испоручилац је дужан да испоручи гас на Виртуелној тачки размене (ВТР) транспортног система GASTRANS.

Лот бр. 2 – Услуге оперативног балансирања гаса

 1. Предмет услуга оперативног балансирања је привремена испорука/преузимање природног гаса у сврхе одржавања оперативних услова цевовода у складу са доле наведеним начином. Не постоји пренос власништва над испорученим/преузетим природним гасом током периода услуга оперативног балансирања гаса.
 2. Понуђач је дужан да обезбеди испоруку и преузимање гаса из транспортног система у максималном обиму од 000.000 kWh расположивог за привремену испоруку/преузимање од 06:00 часова 1. октобра 2021. до 06.00 часова 1. октобра 2022.
 3. Максимална дневна количина испоруке / преузимања износи:
  1. Опција 1 – 2.825.000 kWh
  2. Oпција 2 – 5.650.000 kWh
 4. Испоручилац је дужан да испоручи / преузме гас на Виртуелној тачки размене (ВТР) транспортног система GASTRANS.

Лот бр. 3 – Гас за комерцијално балансирање

 1. Испоручилац је дужан да обезбеди сву укупну количину гаса за испоруку/преузимање из транспортног система од 06:00 часова 1. октобра 2021. до 06:00 часова октобра 2022. у складу са захтевом Оператора транспортног система Gastrans на основу максималне дневне количине испоруке / преузимања.
 2. Максимална дневна испорука / преузимање износи 36.600.000,00 kWh.
 3. Испоручилац је дужан да испоручи / преузме гас на Виртуелној тачки размене (ВТР) транспортног система GASTRANS.

Понуђачи имају право да доставе Понуду за све Лотове (бр. 1, бр. 2, бр. 3) или за конкретан Лот/Лотове посебно.

Уколико сте заинтересовани за учешће на горе наведеном Тендеру молимо Вас да најкасније до 13.00 часова (CEST временска зона) 3. септембра 2021. доставите потписано писмо о заинтересованости путем имејла на следеће адресе:  l.kravchuk@gastrans.rs и dz.shakryl@gastrans.rs.

Детаљно Упутство за понуђаче ће бити достављено 3. септембра 2021. само оним Понуђачима који су доставили писмо о заинтересованости.

С поштовањем,

Игор Елкин                                                                               Душан Бајатовић

Директор                                                                                   Директор