Транспортер
GASTRANS d.o.o. Novi Sad
Народног фронта 12
21000 Нови Сад

Веза: Тачке 24.4.1.11 и 24.4.1.12 Правила о раду транспортног система природног гаса GASTRANS d.o.o. Novi Sad (у даљем тексту Правила)

До ове објаве није било Нацрта измене Правила о раду како је то предвиђено тачком 21.5.1. Правила о раду и не постоји акт о изменама Правила о раду.

Gastrans d.o.o. Novi Sad