Транспортер
GASTRANS d.o.o. Novi Sad
Народног фронта 12
21000 Нови Сад

Веза: Тачка 24.2.1.1 Правила о раду транспортног система природног гаса GASTRANS d.o.o. Novi Sad (у даљем тексту Правила)

Ред.

бр.

Капацитетни производ Врста капацитета Ток Напомена
1. Непрекидни годишњи капацитет Непрекидни Физички ток Нуди се у случају када непрекидни дугорочни капацитет из Дугорочног УТПГ постане расположив за уговарање по основу Предаје, престанка Дугорочног УТПГ и у случају из тачке 9.4 ових Правила
2. Непрекидни квартални капацитет Непрекидни Физички ток Нуди се у складу са календаром аукција
3. Непрекидни месечни капацитет Непрекидни Физички ток Нуди се у складу са календаром аукција
4. Непрекидни дневни капацитет Непрекидни Физички ток Нуди се у складу са календаром аукција
5. Непрекидни унтар дневни капацитет Непрекидни Физички ток Нуди се у складу са календаром аукција
6. Прекидини дневни капацитет Прекидни Физички ток Нуди се у складу са календаром аукција
7. Прекидини унутар дневни капацитет Прекидни Физички ток Може бити уговорен у складу са тачком 12.8. Правила
8. Комерцијално повратни годишњи капацитет Прекидни Комерцијално повратни ток Нуди се за уговорање на прекидној основи
Може бити прекинут у складу са условима дефинисаним у тачки 14 Правила
9. Комерцијално повратни квартални капацитет Прекидни Комерцијално повратни ток Нуди се за уговорање на прекидној основи
Може бити прекинут у складу са условима дефинисаним у тачки 14 Правила
10. Комерцијално повратни месечни капацитет Прекидни Комерцијално повратни ток Нуди се за уговорање на прекидној основи
Може бити прекинут у складу са условима дефинисаним у тачки 14 Правила
11. Комерцијално повратни дневни капацитет Прекидни Комерцијално повратни ток Нуди се за уговорање на прекидној основи
Може бити прекинут у складу са условима дефинисаним у тачки 14 Правила

GASTRANS d.o.o. Novi Sad