Транспортер
GASTRANS d.o.o. Novi Sad
Народног фронта 12
21000 Нови Сад

Веза: Тачка 24.2.1.1 Правила о раду транспортног система природног гаса GASTRANS d.o.o. Novi Sad (у даљем тексту Правила)

Ред.

бр.

Капацитетни производ Врста капацитета Ток Напомена
1. Непрекидни годишњи капацитет Непрекидни Физички ток Нуди се у случају када непрекидни дугорочни капацитет из Дугорочног УТПГ постане расположив за уговарање по основу Предаје, престанка Дугорочног УТПГ и у случају из тачке 9.4 ових Правила
2. Непрекидни квартални капацитет Непрекидни Физички ток Нуди се у складу са календаром аукција
3. Непрекидни месечни капацитет Непрекидни Физички ток Нуди се у складу са календаром аукција
4. Непрекидни дневни капацитет Непрекидни Физички ток Тренутно се не нуди
5. Непрекидни унтар дневни капацитет Непрекидни Физички ток Тренутно се не нуди
6. Прекдини дневни капацитет Прекидни Физички ток Тренутно се не нуди
7. Прекдини унутар дневни капацитет Прекидни Физички ток Тренутно се не нуди

Може бити уговорен у складу са тачком 12.8. Правила

8. Комерцијално повратни годишњи капацитет Прекидни Комерцијално повратни ток Нуди се за уговорање на прекидној основи

Може бити прекинут у складу са условима дефинисаним у тачки 14 Правила

9. Комерцијално повратни квартални капацитет Прекидни Комерцијално повратни ток Нуди се за уговорање на прекидној основи

Може бити прекинут у складу са условима дефинисаним у тачки 14 Правила

10. Комерцијално повратни месечни капацитет Прекидни Комерцијално повратни ток Нуди се за уговорање на прекидној основи

Може бити прекинут у складу са условима дефинисаним у тачки 14 Правила

11. Комерцијално повратни дневни капацитет Прекидни Комерцијално повратни ток Нуди се за уговорање на прекидној основи

Може бити прекинут у складу са условима дефинисаним у тачки 14 Правила

GASTRANS d.o.o. Novi Sad