24.2.1.3 informacije о траженим притисцима на тачкама интерконекције

У складу са важећим Уговорима о интерконекцији са Операторима суседних објеката постоје следећи распони притисака који се примењују на тачке интерконекције ГАСТРАНС система:

  • ИП Кирјево/Зајечар : од 65 bar(g) до 74 bar(g)
  • ИП Србија:
    • ГМС 2 (Параћин) – од 40 bar(g) до 45 bar(g)
    • ГМС 3 (Панчево) – од 40 bar(g) до 45 bar(g)
    • ГМС 4 (Госпођинци) – од 60 bar(g) до 68 bar(g)
  • ИП Кишкундорожма 2 : од 66 bar(g) до 74 bar(g)