24.2.1.3 Ограничење и обустава транспорта гаса у случају поремећаја у систему

16.2 Управљање у случају поремећаја у раду Гасовода

16.2.1 Поремећај у раду Гасовода је краткотрајни непланирани поремећај испоруке услед хаварија и других непредвиђених ситуација због којих је угрожена сигурност рада система, као и због Непредвиђених радова.

16.2.2 Транспортер, предузима све могуће мере како би отклонио поремећај у раду Гасовода у што је могуће краћем року.

16.2.3 У случају настанка поремећаја у раду Гасовода, Транспортер обавештава Кориснике о разлозима и трајању ограничења односно обуставе Услуге транспорта гаса без одлагања.

16.2.4 Изузетно, Транспортер може:

16.2.4.1 без претходног обавештења ограничити односно обуставити Услугу транспорта гаса у случају дејства више силе, хаварије и у другим непредвиђеним случајевима о чему у најкраћем могућем року обавештава Кориснике, и

16.2.4.2 ограничити односно обуставити Услугу транспорта гаса појединачном Кориснику, у случају да Корисник не промени Номинацију у складу са захтевом Транспортера, када је угрожена безбедност рада Гасовода.

Gastrans d.o.o Novi Sad