24.2.1.3 Методологија за одређивање максималног техничког капацитета

Максимални технички транспортни капацитет је капацитет који је физички доступан за транспорт природног гаса на анализираном улазу или излазу. При одређивању максималног техничког капацитета за дотичну тачку, потребно је узети у обзир технички капацитет свих компонената система гасовода укључених у транспорт, конфигурацију и радне карактеристике гасоводног система у целини и његове оперативне граничне услове.

У анализи транспортних капацитета гасоводног система између делова гасоводног система, поред транспортних гасовода и арматуре, посебна пажња посвећена је мерним и регулационим станицама и компресорској станици.

Технички капацитети мерно-регулационих станица одређују се на основу карактеристика коришћених регулатора протока-притиска, мерне опреме, арматуре, цевовода, измењивача топлоте, филтера, сепаратора и инсталиране топлотне снаге котлова.

Технички капацитет компресорске станице углавном зависи од карактеристика протока и притиска гасних компресора и од радних карактеристика и снаге погонских гасних турбина.

За анализе транспортних капацитета ГАСТРАНС д.о.о. користи софтверски пакет Симоне ( у склопу ”SCADA’’ sistema). Уз помоћ ових алата вршимо и прорачуне за припрему радова на гасоводима, анализирамо радне услове и привремене промене у транспорту природног гаса.

Модел гасоводне мреже користи се и за динамичку симулацију гасоводне мреже у реалном времену помоћу софтверског пакета Симоне , који континуирано ради у Диспечерском центру повезаном са подацима из ”SCADA’’ система. Поред употребљивих резултата симулације у реалном времену, ”SCADA’’ систем може на основу тренутног стања гасоводне мреже предвидети и његово будуће понашање у зависности од предвиђеног оптерећења и номинације природног гаса и алармирати оператере у случају откривања неправилних оперативних стања.

Гастранс д.о.о Нови Сад