24.2.1.3 КРАТАК ОПИС ПРОЦЕДУРЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА

14.3 Процедура

14.3.1 Транспортер је дужан да пошаље обавештење о ограничењу и/или обустављању Услуге транспорта гаса свим Корисницима, а обавештење о Прекиду свим Корисницима који су њиме погођени, кад постане свестан догађаја из тачке 14.1 ових правила, а у сваком случају мора да употреби Разумне напоре (узимајући у обзир релевантне околности) како би доставио обавештење најмање четрдесет пет (45) минута пре наступања ограничења и/или обуставе Услуге транспорта гаса односно Прекида.

14.3.2 Обавештење из тачке 14.3.1 ових правила садржи податке о догађају због ког је ограничење и/или обустава Услуге транспорта гаса или Прекид неопходан, количину капацитета на релевантној Тачки интерконекције коју Транспортер може да стави на располагање погођеним Корисницима током трајања тог догађаја у случају ограничења капацитета и процену Транспортера о трајању ограничења и/или обуставе или Прекида.

14.3.3 Уколико је Транспортер већ послао погођеним Корисницима Обавештење о потврђеној количини за Гасни дан на који се обавештења из ове тачке односе, Транспортер је дужан да пошаље погођеном Кориснику ново Обавештење о потврђеној количини са измењеним Потврђеним количинама на релевантној Тачки интерконекције.

Гастранс д.о.о Нови Сад