18.5.1.2. Обавештавање Корисника о разумно очекиваном распону процента Гаса за сопствену потрошњу који се расподељује Кориснику

Обраћајући се Корисницима који су одлучили да Гас за сопствену потрошњу обезбеде у натури за потребе обезбеђивања услуга транспорта гаса, разумна очекивања компаније ГАСТРАНС у погледу односа потрошње гаса за сопствену потрошњу за 2022. годину су следећа:

  • X1 (Гас за сопствену потрошњу за рад компресора) – 0.3 ÷ 0.6 %*
  • X2 (Гас за сопствену потрошњу за предгреваче) – 0.01 ÷ 0.03%*
  • КН (разлика између расподељених и потрошених количине Гаса за сопствену потрошњу) – променљиво

* – у случају стварне потрошње гаса за сопствену потрошњу изван наведених граница, корисници морају надокнадити гас за сопствену потрошњу у складу са измереним вредностима, док ГАСТРАНС није одговоран за потрошњу гаса за сопствену потрошњу изван претходно објављеног разумно очекиваног односа потрошње.

С обзиром да тренутно није могуће поднети номинације за гас за сопствену потрошњу дигиталним путем, компанија ГАСТРАНС предлаже својим Корисницима да примене алтернативни приступ како би номинације биле што прецизније и ради избегавања могућих неусаглашености између расподељених и потрошених количина Гаса за сопствену потрошњу.

  1. Компанија ГАСТРАНС ће Корисницима (који су се определили да обезбеде Гас за сопствену потрошњу у натури) сваког дана до 10:00 часова достављати податке за Номинацију за следећи гасни дан у вези са горе наведеним односима – X1, X2 ,КН;
  2. Корисници треба да унесу вредности X1, X2 и КН у табелу за Номинацију и предложене вредности Гаса за сопствену потрошњу ће се појавити приликом Номинације;
  3. Корисници треба да пошаљу Номинацију (НОМИНИТ) у складу са уобичајеним временским распоредом за поступак подношења Номинација;
  4. Компанија ГАСТРАНС ће Корисницима доставити одговор (НОМРЕС) и потврдити Номинацију , укључујући вредности Гаса за сопствену потрошњу , у складу са уобичајеним временским распоредом за поступак подношења Номинација.

Горе наведени приступ ће се примењивати до даљњег.

Накнада за Кориснике који су одабрали да Транспортеру надокнаде трошкове Гаса за сопствену потрошњу ће се обрачунавати по принципима утврђеним у тачки 18. Правила о раду, као и одредбама постојећих Уговора о транспорту природног гаса.

Гастранс д.о.о Нови Сад