18.5.1.2. Обавештавање Корисника о разумно очекиваном распону процента Гаса за сопствену потрошњу који се расподељује Кориснику

Обраћајући се Корисницима који су одлучили да Гас за сопствену потрошњу обезбеде у натури за потребе обезбеђивања услуга транспорта гаса, разумна очекивања компаније ГАСТРАНС у погледу односа потрошње гаса за сопствену потрошњу су следећа:

  • X1 (Гас за сопствену потрошњу за рад компресора) – 0.3 ÷ 0.6 %*
  • X2 (Гас за сопствену потрошњу за предгреваче) – 0.01 ÷ 0.03%*
  • КН (разлика између расподељених и потрошених количине Гаса за сопствену потрошњу) – променљиво

* – у случају стварне потрошње гаса за сопствену потрошњу изван наведених граница, корисници морају надокнадити гас за сопствену потрошњу у складу са измереним вредностима, док ГАСТРАНС није одговоран за потрошњу гаса за сопствену потрошњу изван претходно објављеног разумно очекиваног односа потрошње.

Накнада за Кориснике који су одабрали да Транспортеру надокнаде трошкове Гаса за сопствену потрошњу ће се обрачунавати по принципима утврђеним у тачки 18. Правила о раду, као и одредбама постојећих Уговора о транспорту природног гаса.

Гастранс д.о.о Нови Сад