Транспортер
GASTRANS d.o.o. Novi Sad
Народног фронта 12
21000 Нови Сад

Веза: Тачка 7.4.3.2 и 6.5.1.1. Правила о раду транспортног система природног гаса GASTRANS d.o.o. Novi Sad (у даљем тексту Правила)

У складу са тачком 6.5.1.1. Правила Транспортер нуди на уговарање Комерцијално повратни капацитет (који је у Комерцијално повратном току) на прекидној основи.

У складу са тачком 7.4.3.2. Правила, Комерцијално повратни квартални капацитети се нуде на четири (4) аукције за квартале у Гасној години, при чему се прва одржава првог понедељка у септембру, друга се одржава првог понедељка у децембру, трећа се одржава првог понедељка у марту, а четврта првог понедељка у јуну. Рок за достављање аукцијских понуда је између 09:00 ЦЕТ и 18:00 ЦЕТ.

Детаљан распоред аукција (CAM NC календар):
https://www.entsog.eu/capacity-allocation-mechanisms-nc#cam-nc-early-implementation-documents-and-auction-calendar

Линк за платформу RBP:
https://ipnew.rbp.eu/Rbp.eu/#/capacityauction-list

GASTRANS d.o.o. Novi Sad