Транспортер
GASTRANS d.o.o. Novi Sad
Народног фронта 12
21000 Нови Сад

Веза: Тачка 7.4.2.1 Правила о раду транспортног система природног гаса GASTRANS d.o.o. Novi Sad (у даљем тексту Правила)

У складу са тачком 6.2.1. Правила Транспортер нуди на уговарање Непрекидни годишњи капацитет када непрекидни дугорочни капацитет из Дугорочног уговора о транспорту природног гаса (Дугорочни УТПГ) постане расположив за уговарање по основу Предаје, престанка Дугорочног УТПГ и у случају из тачке 9.4 Правила.

Gastrans d.o.o. Novi Sad