Транспортер
GASTRANS d.o.o. Novi Sad
Народног фронта 12
21000 Нови Сад

Веза: Тачка 7.4.2.2 Правила о раду транспортног система природног гаса GASTRANS d.o.o. Novi Sad (у даљем тексту Правила)

У складу са тачком 7.4.2.2. Правила, Непрекидни квартални капацитети се нуде на четири (4) аукције, при чему се прва одржава првог понедељка у августу, друга се одржава првог понедељка у новембру, трећа се одржава првог понедељка у фебруару, а четврта првог понедељка у мају. Рок за достављање аукцијских понуда је између 09:00 ЦЕТ и 18:00 ЦЕТ

Детаљан распоред аукција (CAM NC календар):
https://www.entsog.eu/capacity-allocation-mechanisms-nc#cam-nc-early-implementation-documents-and-auction-calendar

Линк за платформу RBP:
https://ipnew.rbp.eu/Rbp.eu/#/capacityauction-list

GASTRANS d.o.o. Novi Sad