Транспортер
GASTRANS d.o.o. Novi Sad
Народног фронта 12
21000 Нови Сад

Веза: Тачка 7.4.4 Правила о раду транспортног система природног гаса GASTRANS d.o.o. Novi Sad (у даљем тексту Правила)

У складу са тачком 7.4.4. Правила, Прекидни дневни капацитети се нуде на аукцијама које се одржавају сваког дана за следећи Гасни дан, ако су испуњени услови из тачке 7.1.3 Правила. Рок за достављање аукцијских понуда је између 17:30 ЦЕТ и 18:00 ЦЕТ.

 

Детаљан распоред аукција (CAM NC календар):

https://www.entsog.eu/capacity-allocation-mechanisms-nc#cam-nc-early-implementation-documents-and-auction-calendar

 

Линк за платформу RBP:

https://ipnew.rbp.eu/Rbp.eu/#/capacityauction-list

GASTRANS d.o.o. Novi Sad