Транспортер
GASTRANS d.o.o. Novi Sad
Народног фронта 12
21000 Нови Сад

Веза: Тачка 7.4.3.4 Правила о раду транспортног система природног гаса GASTRANS d.o.o. Novi Sad (у даљем тексту Правила)

У складу са тачком 7.4.3.4. Правила, Комерцијално повратни дневни капацитети се нуде на аукцијама које се одржавају сваког дана за следећи Гасни дан. Рок за достављање аукцијских понуда је између 17:30 ЦЕТ и 18:00 ЦЕТ.

Детаљан распоред аукција (CAM NC календар):
https://www.entsog.eu/capacity-allocation-mechanisms-nc#cam-nc-early-implementation-documents-and-auction-calendar

Линк за платформу RBP:
https://ipnew.rbp.eu/Rbp.eu/#/capacityauction-list

GASTRANS d.o.o. Novi Sad