Транспортер
GASTRANS d.o.o. Novi Sad
Народног фронта 12
21000 Нови Сад

Веза: Тачка 7.4.2.5 Правила о раду транспортног система природног гаса GASTRANS d.o.o. Novi Sad (у даљем тексту Правила)

У складу са тачком 7.4.2.5. Правила, Непрекидни унутар-дневни капацитети се нуде на аукцијама које се одржавају сваког часа почев од следећег часа након објаве резултата последње аукције за Непрекидне дневне капацитете за следећи гасни дан, односно за Прекидне дневне капацитете ако се нуде.  Рок за достављање аукцијских понуда за прву аукцију је од следећег часа након објаве резултата последње аукције за Непрекидне дневне капацитете, односно Прекидне дневне капацитете ако се нуде, до 02:30 ЦЕТ претходног Гасног дана. На првој аукцији се нуде Непрекидни унутар-дневни капацитети за свих двадесет четири (24) часа Гасног дана. Након прве аукције, на аукцијама се нуде Непрекидни унутар-дневни капацитети за периоде краће од двадесет четири (24) часа у току Гасног дана. На почетку сваког часа отвара се нова аукција за Непрекидне унутар-дневне капацитете за период који почиње четири (4) часа од отварања аукције, а завршава се на крају Гасног дана. Рок за достављање аукцијских понуда је 30 минута. Рок за достављање аукцијских понуда за последњу аукцију на којој се нуде капацитети за последњи час у оквиру Гасног дана је између 01:00 ЦЕТ и 01:30 ЦЕТ Гасног дана.

 

Детаљан распоред аукција (CAM NC календар):

https://www.entsog.eu/capacity-allocation-mechanisms-nc#cam-nc-early-implementation-documents-and-auction-calendar

 

Линк за платформу RBP:

https://ipnew.rbp.eu/Rbp.eu/#/capacityauction-list

GASTRANS d.o.o. Novi Sad