Транспортер
GASTRANS d.o.o. Novi Sad
Народног фронта 12
21000 Нови Сад

Веза: Тачкe 7.4.2.4 и 7.4.2.5. Правила о раду транспортног система природног гаса GASTRANS d.o.o. Novi Sad (у даљем тексту Правила)

GASTRANS d.o.o. Novi Sad, због техничких разлога, тренутно не нуди непрекидне дневне капацитете и непрекдине унутар-дневне капацитете.

GASTRANS d.o.o. Novi Sad