Транспортер
GASTRANS d.o.o. Novi Sad
Народног фронта 12
21000 Нови Сад

Веза: Тачка 24.2.1.2 Правила о раду транспортног система природног гаса GASTRANS d.o.o. Novi Sad (у даљем тексту Правила)

У складу са тачком 24.2.1.2 Правила Транспортер објављује почетне цене за Капацитетне производе.

Одлука о утврђивању почетних цена капацитетних производа број 05-179 од 13.12.2023.

Одлука о утврђивању почетних цена капацитетних производа број 05-95 од 27.07.2023.

Gastrans d.o.o. Novi Sad