24.4.1.9 Настанак Транспортног дисбаланса за Кориснике

Једини разлог за настанак Транспортног дисбаланса који предвиђен Споразумима о оперативном балансирању са оператерима суседних система за тачке интерконекције IP Кирејево/Зајечар, IP Србија, IP Кишкундорожма 2 је раскид Споразума о повезивању система. Процедуре за надокнаду Оперативног рачуна балансирања у случају раскида споразума описане су у важећим документима за сваку од тачака интерконекције.

Гастранс д.о.о Нови Сад