Транспортер
GASTRANS d.o.o. Novi Sad
Народног фронта 12
21000 Нови Сад

Веза: Тачка 24.3.7 Правила о раду транспортног система природног гаса GASTRANS d.o.o. Novi Sad (у даљем тексту Правила)

Секундарна трговина Уговореним капацитетом може да буде извршена као Уступање или Давање на коришћење.

Секундарна трговина капацитетом који је уговорен Краткорочним УТПГ, односно Дугорочним УТПГ се одвија на Платформи за резервацију капацитета. Корисник који има Дугорочни УТПГ може да располаже Уговореним капацитетима на секундарном тржишту капацитета и на начин који је уговорио Дугорочним УТПГ.

Корисник који намерава да учествује у секундарној трговини капацитетима дужан је да се придржава услова за приступ Платформи за резервацију капацитета који су одређени у општим условима пословања Платформе за резервацију капацитета.

GASTRANS d.o.o. Novi Sad