ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У АУКЦИЈИ ЗА КРАТКОРОЧНЕ КАПАЦИТЕТЕ GASTRANS D.O.O. НОВИ САД

Поштовани корисници, GASTRANS d.o.o. Novi Sad, са седиштем на адреси Народног фронта 12, Нови Сад, Република Србија, матични број 20785683 (даље – «GASTRANS»), позива Вас да учествујете у аукцијама за краткорочне капацитете GASTRANS на RBP  платформи: 17.01.2022 – одржава се …
Више

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У АУКЦИЈИ ЗА КРАТКОРОЧНЕ КАПАЦИТЕТЕ GASTRANS D.O.O. НОВИ САД

Поштована господо, GASTRANS d.o.o. Novi Sad, са седиштем на адреси Народног фронта 12, Нови Сад, Република Србија, матични број 20785683 (даље – «GASTRANS»), позива Вас да учествујете у аукцијама за краткорочне капацитете GASTRANS на платформи RBP: 20.12.2021 – одржава се …
Више

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ТЕНДЕРУ бр. 078/2021 ИСПОРУКА ГОРИВОГ ГАСА, ГАС ЗА КОМЕРЦИЈАЛНО БАЛАНСИРАЊЕ И УСЛУГЕ ОПЕРАТИВНОГ БАЛАНСИРАЊА

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ТЕНДЕРУ бр. 078/2021 Поштована господо, GASTRANS d.o.o. Novi Sad, са седиштем на адреси Народног фронта 12, Нови Сад, Република Србија, матични број 20785683 (у даљем тексту “Наручилац”), Вас позива да учествујете на Тендеру бр. 078/2021 за …
Више

Извештај о процени интересовања тржишта за додатне капацитете

Оператор транспортног система Гастранс доо Нови Сад је у периоду од 06.07.2020 до 30.08.2020. године спровео процес необавезујуће процене тржишне потражње додатног капацитета за тачке интерконекције: ТИ Кирево (БГ) / Зајечар (РС) ТИ Србија ТИ Хоргош (РС) / Кишкундорожма 1200 …
Више