15. маја 2020. године АЕРС је донео Одлуку о давању сагласности на Правила о раду Гастранса бр. 05-42, донета од стране Гастранса дана 3. априла 2020. године. Сва заинтересована лица предметну одлуку могу наћи на следећем линку (доступно само на српском језику).

Правила о раду односно модел Краткорочног УТПГ можете наћи на релевантним линковима. Наглашавамо да су Правила о раду донета и одобрена од стране АЕРС само на српском језику, те се енглеска верзија Правила о раду може сматрати само као незваничан превод.

Правила о раду ће ступити на снагу 30. маја 2020. године.

ГАСТРАНС д.о.о. позива сва лица која могу постати Корисници у складу са Правилима о раду да се региструју на Regional Booking Platform, како би имали довољно времена да се упознају са начином рада Платформе за резервацију капацитета, што би допринело томе да се аукције за уговарање Капацитних производа у складу са Правилима о раду односно секундарна трговина капацитетима одвијају несметано почев од почетка оперативног рада.

ГАСРАНС д.о.о. ће благовремено, објављивањем предметне информације на својој интернет страници, обавестити сва лица од ког момента могу да подносе Захтев за приступ у смислу тачке 3 Правила о раду, као и о датуму почетка оперативног рада.