Савет Aгенције је 5. марта одобрио захтев компаније „Гастранс“ да се гасовода који повезује гасне системе Бугарске и Мађарске преко територије Србије изузме из правила Трећег енергетског пакета ЕУ за период од 20 година. Пројекат који „Гастранс“ реализује се изузима из обавезе (1) обезбеђивања приступа трећим странама гасоводној инфраструктури до 70% укупних капацитета на улазној тачки „Зајечар“, до 55% на излазним тачкама „Параћин“, „Панчево“, и „Госпођинци“, и до 75% капацитета на излазној тачки „Хоргош“; и (2) раздвајања улоге снабдевача гасом и оператера гасног транспортног система. Изузеће је одобрено у складу са Мишљењем Енергетске заједнице, и узима у обзир препоруке Секретаријата Енергетске заједнице у вези са овим пројектом.