Извештај о процени интересовања тржишта за додатне капацитете

Оператор транспортног система Гастранс доо Нови Сад је у периоду од 06.07.2020 до 30.08.2020. године спровео процес необавезујуће процене тржишне потражње додатног капацитета за тачке интерконекције: ТИ Кирево (БГ) / Зајечар (РС) ТИ Србија ТИ Хоргош (РС) / Кишкундорожма 1200 …
Више

Необавезујуће испитивање тржишне потражње додатног капацитета на тачкама интерконекције

Поштовани партнери, Обавештавамо Вас да је од данас, 6. јула 2020. године, Оператор транспорног система започео процес необавезујуће процене тржишне потражње додатног капацитета за тачке интерконекције: ТИ Кирево (БГ) / Зајечар (РС) ТИ Србија ТИ Хоргош (РС) / Кишкундорожма 1200 …
Више

АЕРС дао сагласност на Правила о раду Гастранса

15. маја 2020. године АЕРС је донео Одлуку о давању сагласности на Правила о раду Гастранса бр. 05-42, донета од стране Гастранса дана 3. априла 2020. године. Сва заинтересована лица предметну одлуку могу наћи на следећем линку (доступно само на …
Више

GASTRANS d.o.o. Novi Sad издат сертификат као независном оператеру транспорта природног гаса

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС), на седници од 21. фебруара 2020. године донео је Одлуку којом се GASTRANS d.o.o. Novi Sad издаје сертификат као независном оператору транспорта природног гаса. Овом одлуком  је у суштини потврђена прелиминарна Одлука АЕРС донета на седници …
Више

О грађевинским дозволама

Фаза 1. Дозвола за припремне радове за фазу 1. издата је 25.04.2019 № 351-02-00087/2019-07; Издавање грађевинске дозволе за фазу 1. планирано је за мај 2019. Издавање дозволе за почетак радова за фазу 1. планирано за јуни 2019. Фаза 2. Дозвола …
Више

Гасовод који повезује гасне системе Бугарске и Мађарске добио статус пројекта од националног значаја

То је потврдио министар рударства и енергетике Србије Алексадар Антић. По његовим речима, тај пројекат, који за Србију има стратешки значај, обезбедиће неопходне ресурсе за развој индустријског потенцијала земље и ширење националне гасне инфраструктуре. Поред тога, транзит гаса кроз овај …
Више