24.2.1.3 Тачке интерконекције гасовода – опште информације

Нови Гасовод номиналног пречника 1200 (48”) на територији Србије од границе Бугарске (гранична тачка се налази у близини Зајечара) до границе са Мађарском (гранична тачка се налази у близини Хоргоша) предвиђен је за транспорт гаса за потребе Републике Србије , као и за транзит према Мађарској.

Испорука гаса за потребе РС се обавља преко следећих тачака и са следећим капацитетима:

Технички (непрекидни) капацитет МС-2 (Параћин) 20 856 240 kWh/дневно

Технички (непрекидни) капацитет МС-3 (Панчево)   39 626 832 kWh/дневно

Технички (непрекидни) капацитет МС-4 (Госпођинци)   60 483 072 kWh/дневно

Технички (непрекидни) капацитет ТИ Киреево/Зајечар (бугарско-српска граница) у правцу од Бугарске ка Србији, са српске стране, је 366 731 712 kWh/дневно

Технички (непрекидни) капацитет ТИ Кишкундорожма 1200 (српско-мађарска граница) у правцу од Србије ка Мађарској, је 245 765 568 kWh/дневно

Гасовод садржи свие неопходние објекте потребне за рад гасовода: компресорску станицу ,мерне станице, прикључци (за прикључење магистралног гасовода на релевантне МС ради испоруке гаса у постојећи систем Србије), блок станице, пријемно-отпремне чистачке станице, помоћне објекте итд.).

Пројекат је структуриран по следећим функционалним елементима:

  • Гасовод

Гасовод је подељен на 4 деонице:

– Деоница 1: од бугарско-српске границе (околина Зајечара) до Жабара, укупне дужине око 147 км (од 0 км до 147,012 км),

– Деоница 2: од Жабара до Ковина, укупне дужине око 48 км (од 150 км до 197,768 км),

– Деоница 3: од Ковина до Госпођинаца, укупне дужине око 112 км (од 198 км до 310,072 км),

– Деоница 4: од Госпођинаца до српско-мађарске границе (околина Хоргоша), укупне дужине око 92 км (од 310,100 км до 402,069 км).

  • Блок станице

У оквиру ових деоница је направљено 18 БС (блок станица).

  • Мерне станице

У оквиру ових деоница предвиђене су следеће 4 мерне станице:

– МС-1 (км 0,257) на бугарско-српској граници у близини Зајечара (КО Прлита);

– МС-2 (км 84,134) на прикључку у близини Параћина (КО Бошњане);

– МС-3 (км 217,717) на прикључку у близини Панчева (КО Панчево);

– МС-4 (км 309,612) на прикључку у близини Жабља, КО Жабаљ.

МС које се налазе на прикључцима гасовода на српски систем (МС-2, МС-3) су опремљене системом за редукцију притиска.  Притисак ће бити редукован на ниво који није већи од 45 бара. Свака мерна станица је опремљена системом за мерење комерцијалног протока и анализатором гаса за процену хемијских и физичких својстава (квалитета) гаса.  Постоје и помоћни објекти за осигурање функционалности мерних станица.

  • Компресорска станица КС-1

Kомпресорска станица  се налази у близини Велике Плане, км 144,666. Укупно има 3 компресора , сваки снаге 8 MW   тј укупно 24 MW.

Наши ОСО су:

-на ТИКиреево/Зајечар (бугарско-српска граница) – BULGARTRANSGAZ EAD
-на ТИ Србија – TRANSPORTGAS SRBIJA d.o.o.
-на ТИ Кишкундорожма 1200 (српско-мађарска граница) – FGSZ Ltd.

 

Gastrans d.o.o Novi Sad