24.2.1.3 Кратак резиме одредби о расподели капацитета и управљању преоптерећењем

Транспортер објављује Расположиви капацитет за сваки краткорочни Капацитетни производ на Платформи за закуп капацитета и позива Кориснике да дају понуде за уговарање Расположивих капацитета за сваки Капацитени производ понуђен на аукцијама. Такође, транспортер објављује Почетну цену за сваки Капацитетни производ за сваку Тачку интерконекције на својој интернет страници и на Платформи за закуп капацитета.

У оквиру резервисаног капацитета корисници врше Номинације, тј. најаве потребних количина гаса, у складу са Поглављем 12 Правила о раду Гастранса.

Уговорно преоптерећење значи да ниво потражње за континуираним капацитетом премашује технички капацитет, тако да Управљање преоптерећењем подразумева управљање системом у циљу оптимизације и максимизације коришћења техничког капацитета и благовременог откривања будућих тачака преоптерећења;

Принципи управљања преоптерећењем и расподеле капацитета заснивају се на ослобађању неискоришћеног капацитета, омогућавајући корисницима система да дају у закуп или препродају свој уговорени капацитет, као и на обавези оператора транспортног система да неискоришћени капацитет понуди на тржишту, барем на дан унапред основи и као непрекидни капацитет. Ови принципи треба да се примењују на укупан уговорени капацитет, укључујући постојеће уговоре. Неки од ових принципа су:

  • Предаја уговореног капацитета (детаљно објашњено у Поглављу 8 Правила о раду Гастранса)
  • Секундарна трговина капацитетима (детаљно објашњено у Поглављу 10 Правила о раду Гастранса)
  • Метода прекомерне номинације (реноминација) – (детаљно објашњено у Поглављу 12 Правила о раду Гастранса)

Gastrans d.o.o Novi Sad