Транспортер
GASTRANS d.o.o. Novi Sad
Народног фронта 12
21000 Нови Сад

Веза: Тачка 24.3.1.10. Правила о раду транспортног система природног гаса GASTRANS d.o.o. Novi Sad (у даљем тексту Правила)

Не постоје Тачке интерконекције на којима се на аукцијама не нуде Непрекидни капацитетни производи у трајању од месец дана или дужем, изузев Годишњег непрекидног капацитета који се нуди на уговарање када непрекидни дугорочни капацитет из Дугорочног уговора о транспорту природног гаса (Дугорочни УТПГ) постане расположив за уговарање по основу Предаје, престанка Дугорочног УТПГ и у случају из тачке 9.4 Правила.

GASTRANS d.o.o. Novi Sad