16.7.1. Програм Техничког одржавања

Техничко одржавање система за транспорт природног гаса „ГАСТРАНС“ се врши у складу са усвојеним годишњим планом радова. Планом за 2024. годину нису предвиђени радови на техничком одржавању система за транспорт природног гаса „ГАСТРАНС“, што може ограничити транспорт природног гаса кроз систем.

Истовремено, од 4. до 11. јуна 2024. планирано је извођење планских радова на ремонту на морској деоници гасовода „Турски ток“, што ће у наведеном периоду транспорта природног гаса низводно по току система за транспорт природног гаса довести до застоја, укључујући и систем за транспорт гаса „ГАСТРАНС“. Физички проток природног гаса на Тачкама интерконекције система IP Kirevo/Zaychar, IP Serbia и IP Kiskundorozsma 1200 ће у наведеном периоду бити раван нули.

Gastrans d.o.o Novi Sad