24.3.8. Достављање података о Транспортном дебалансу и висини накнаде за Дебаланс

С обзиром на то да ГАСТРАНС води Оперативни балансни рачун за све тачке интерконекције система (IP Кирејево / Зајечар, IP Србија, IP Кишкундорожма 2) и стално сарађује са оператерима суседних система како би балансна позиција што више приближила нули, наведени захтев да се корисницима доставе количине Транспортног дебаланса и висина Накнаде за дебаланс неравнотеже није применљив.

Гастранс д.о.о Нови Сад