О грађевинским дозволама

Фаза 1. Дозвола за припремне радове за фазу 1. издата је 25.04.2019 № 351-02-00087/2019-07; Издавање грађевинске дозволе за фазу 1. планирано је за мај 2019. Издавање дозволе за почетак радова за фазу 1. планирано за јуни 2019. Фаза 2. Дозвола …
Више

Гасовод који повезује гасне системе Бугарске и Мађарске добио статус пројекта од националног значаја

То је потврдио министар рударства и енергетике Србије Алексадар Антић. По његовим речима, тај пројекат, који за Србију има стратешки значај, обезбедиће неопходне ресурсе за развој индустријског потенцијала земље и ширење националне гасне инфраструктуре. Поред тога, транзит гаса кроз овај …
Више

Министар Антић: започела градња гасовода који повезује гасне системе Бугарске и Мађарске

Министар енергетике Србије Александар Антић изјавио је да реализација овог пројекта гарантује Србији стабилно и диверсификовано снабдевање природним гасом, да ће обезбедити за државни буџет приходе од транзита, и омогућити услове за развој индустријског потенцијала земље. Према оцени министра, сви …
Више

Агенција за енергетику Републике Србије је усвојила одлуку о изузећу гасовода који повезује гасне системе Бугарске и Мађарске из правила Трећег енергетског пакета ЕУ

Савет Aгенције је 5. марта одобрио захтев компаније „Гастранс“ да се гасовода који повезује гасне системе Бугарске и Мађарске преко територије Србије изузме из правила Трећег енергетског пакета ЕУ за период од 20 година. Пројекат који „Гастранс“ реализује се изузима …
Више

О одлуци Агенције за енергетику Републике Србије у вези гасовода који повезује гасне системе Бугарске и Мађарске

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (AERS) је 1. октобра 2018. године донео прелиминарну Одлуку о изузећу за нови гасни интерконектор, која компанију GASTRANS d.o.o. Novi Sad ослобађа...
Више

ГАСТРАНС д.о.о. објавио је захтев за подносење необавезајућих предлога за резервацију капацитета

ГАСТРАНС је објавио отворени захтев за подношење необвезујућих предлога за резервацију капацитета у складу с Одлуком о поступку и року за разматрање тржишног удела учешћа...
Више