Агенција за енергетику Републике Србије је усвојила одлуку о изузећу гасовода који повезује гасне системе Бугарске и Мађарске из правила Трећег енергетског пакета ЕУ

Савет Aгенције је 5. марта одобрио захтев компаније „Гастранс“ да се гасовода који повезује гасне системе Бугарске и Мађарске преко територије Србије изузме из правила Трећег енергетског пакета ЕУ за период од 20 година. Пројекат који „Гастранс“ реализује се изузима …
Више

О одлуци Агенције за енергетику Републике Србије у вези гасовода који повезује гасне системе Бугарске и Мађарске

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (AERS) је 1. октобра 2018. године донео прелиминарну Одлуку о изузећу за нови гасни интерконектор, која компанију GASTRANS d.o.o. Novi Sad ослобађа...
Више

ГАСТРАНС д.о.о. објавио је захтев за подносење необавезајућих предлога за резервацију капацитета

ГАСТРАНС је објавио отворени захтев за подношење необвезујућих предлога за резервацију капацитета у складу с Одлуком о поступку и року за разматрање тржишног удела учешћа...
Више