Транспортер
GASTRANS d.o.o. Novi Sad
Народног фронта 12
21000 Нови Сад

Веза: Тачка 7.7.2. Правила о раду транспортног система природног гаса GASTRANS d.o.o. Novi Sad (у даљем тексту Правила)

Резултати аукција за Непрекидни краткорочни капацитет и Комерцијално повратни капацитет (осим Непрекидног дневног капацитета, Непрекидног унутар-дневног капацитета, Комерцијално повратног дневног капацитета и Прекидног дневног капацитета) доступни су на следећем линку:
https://ipnew.rbp.eu/Rbp.eu/#/auction-reports

Резултати аукција за Непрекидни квартални капацитет Q1 Q2 Q3 Q4 2022/2023

Резултат аукције Комерцијално повратни капацитет август 2022.

Резултат аукције Комерцијално повратни годишњи капацитет 2022/2023

Резултати аукција за Непрекидни краткорочни капацитет август 2022

Резултати аукција за Непрекидни краткорочни капацитет Јул 2022

Резултати аукција – Комерцијално повратни месечни капацитет Јул 2022

Резултати аукција за Непрекидни месечни капацитет за септембар 2022

Резултати аукцијe Месечни комерцијално повратни капацитет септембар 2022

Резултати аукција за „Комерцијално повратни квартални капацитет“ Q1 Q2 Q3 Q4 2022/2023

Резултати аукција за Непрекидни месечниј капацитет за октобар 2022

Резултати аукција – Комерцијално повратни месечни капацитет октобер 2022

Резултати аукција за Непрекидни месечниј капацитет за новембар 2022

Резултати аукција – Комерцијално повратни месечни капацитет новембар 2022

Резултати аукција за Непрекидни квартални капацитет Q2 Q3 Q4 2022/2023

Резултати аукција за Непрекидни месечниј капацитет за децембар 2022

Резултати аукција – Комерцијално повратни месечни капацитет децембар 2022

Резултати аукција за Комерцијално повратни квартални капацитет Q2 Q3 Q4 2022/2023

Резултати аукција за Непрекидни месечниј капацитет за јануара 2023

Резултати аукција за Комерцијално повратни месечни капацитет за јануар 2023

Резултати аукција за Непрекидни месечни капацитет за фебруар 2023

Резултати аукција – Комерцијално повратни месечни капацитет фебруар 2023

Резултати аукција за Непрекидни квартални капацитет Q3 Q4 2022/2023

Резултати аукција за Непрекидни месечниј капацитет за март 2023

Резултати аукција – Комерцијално повратни месечни капацитет март 2023

Резултати аукција за Непрекидни месечниј капацитет за април 2023

Резултати аукција – Комерцијално повратни месечни капацитет април 2023

GASTRANS d.o.o. Novi Sad