Транспортер

GASTRANS d.o.o. Novi Sad
Народног фронта 12
21000 Нови Сад

Веза: Тачка 7.7.2. Правила о раду транспортног система природног гаса GASTRANS d.o.o. Novi Sad (у даљем тексту Правила)

Резултати аукција за непрекидни краткорочни капацитет и комерцијално повратни капацитет доступни су на следећим линковима:

https://gedp.gastrans.rs/auction_result.aspx

https://ipnew.rbp.eu/Rbp.eu/#/auction-reports

 

Резултати аукција за Непрекидни квартални капацитет Q1 Q2 Q3 Q4 2022/2023

Резултат аукције Комерцијално повратни капацитет август 2022.

Резултат аукције Комерцијално повратни годишњи капацитет 2022/2023

Резултати аукција за Непрекидни краткорочни капацитет август 2022

Резултати аукција за Непрекидни краткорочни капацитет Јул 2022

Резултати аукција – Комерцијално повратни месечни капацитет Јул 2022

Резултати аукција за Непрекидни месечни капацитет за септембар 2022

Резултати аукцијe Месечни комерцијално повратни капацитет септембар 2022

Резултати аукција за „Комерцијално повратни квартални капацитет“ Q1 Q2 Q3 Q4 2022/2023

Резултати аукција за Непрекидни месечниј капацитет за октобар 2022

Резултати аукција – Комерцијално повратни месечни капацитет октобер 2022

Резултати аукција за Непрекидни месечниј капацитет за новембар 2022

Резултати аукција – Комерцијално повратни месечни капацитет новембар 2022

Резултати аукција за Непрекидни квартални капацитет Q2 Q3 Q4 2022/2023

Резултати аукција за Непрекидни месечниј капацитет за децембар 2022

Резултати аукција – Комерцијално повратни месечни капацитет децембар 2022

Резултати аукција за Комерцијално повратни квартални капацитет Q2 Q3 Q4 2022/2023

Резултати аукција за Непрекидни месечниј капацитет за јануара 2023

Резултати аукција за Комерцијално повратни месечни капацитет за јануар 2023

Резултати аукција за Непрекидни месечни капацитет за фебруар 2023

Резултати аукција – Комерцијално повратни месечни капацитет фебруар 2023

Резултати аукција за Непрекидни квартални капацитет Q3 Q4 2022/2023

Резултати аукција за Непрекидни месечниј капацитет за март 2023

Резултати аукција – Комерцијално повратни месечни капацитет март 2023

Резултати аукција за Непрекидни месечниј капацитет за април 2023

Резултати аукција – Комерцијално повратни месечни капацитет април 2023

Резултати аукција за Непрекидни месечниј капацитет за маj 2023

Резултати аукција – Комерцијално повратни месечни капацитет маj 2023

Резултати аукција за Непрекидни квартални капацитет Q4 2022/2023

Резултати аукција – Непрекидни месечни капацитет за ЈУН 2023

Резултати аукција – Комерцијално повратни месечни капацитет јун 2023

Резултати аукција за Комерцијално повратни квартални капацитет Q4 2022/2023

Резултати аукција – Непрекидни месечни капацитет за jул 2023

Резултати аукција – Комерцијално повратни месечни капацитет jул 2023

Резултати аукције за непрекидни годишњи капацитет 2023/2024, 2024/2025

Резултати аукције за Комерцијално повратни годишњи капацитет 2023/2024

Резултати аукција – Непрекидни месечни капацитет за август 2023

Резултати аукција за Непрекидни квартални капацитет Q1 Q2 Q3 Q4 2023/2024

Резултати аукција – Непрекидни месечни капацитет за септембра 2023

Резултати аукција – Непрекидни месечни капацитет за септембaр 2023 Кишкундорожма 2

Резултати аукција – Комерцијално повратни месечни капацитет септембар 2023

Резултати аукција за Комерцијално повратни квартални капацитет Q1 Q2 Q3 Q4 2023/2024

Резултати аукција септембар 2023

Резултати аукција октобар 2023

Резултати аукција новембар 2023

Резултати аукција децембар 2023

Резултати аукција јануар 2024

Резултати аукција фебруар 2024

Резултати аукција март 2024

Резултати аукција април 2024

Резултати аукција мај 2024

GASTRANS d.o.o. Novi Sad