Транспортер
GASTRANS d.o.o. Novi Sad
Народног фронта 12
21000 Нови Сад

Веза: Тачка 7.7.2. Правила о раду транспортног система природног гаса GASTRANS d.o.o. Novi Sad (у даљем тексту Правила)

Резултати аукција за Непрекидни краткорочни капацитет и Комерцијално повратни капацитет (осим Непрекидног дневног капацитета, Непрекидног унутар-дневног капацитета, Комерцијално повратног дневног капацитета и Прекидног дневног капацитета) доступни су на следећем линку:
https://ipnew.rbp.eu/Rbp.eu/#/auction-reports

Резултати аукција за Непрекидни краткорочни капацитет Јул 2022 (file 7.7.2 Rezultati aukcija za jul 2022)

Резултати аукција – Комерцијално повратни месечни капацитет Јул 2022

GASTRANS d.o.o. Novi Sad